You are here

McDO ACHTER DE SCHERMEN

De meer dan 3.300 medewerkers van McDonald’s® België verbinden zich ertoe je op elk moment kwaliteitsvolle producten te bieden met de naleving van strikte regels voor hygiëne en voedselveiligheid.

Voedselveiligheid is een van de grootste prioriteiten in onze restaurants. Een lastenboek wordt dagelijks ingevuld om je kwaliteitsvolle producten te garanderen.


Het wassen van de handen

En coulisse Video

Elke medewerker moet voor hij zijn post bemant, bij elke verandering van post, voor elke behandeling van ingrediënten en ten minste eenmaal per uur, op het geluiddsignaal en/of op instructie van de shiftverantwoordelijke, de handen en onderarmen als volgt wassen:
›   wassen met lauw water
›   1 of 2 dosissen bacteriedodende zeep
›   de handen en de onderarmen gedurende ten minste 30 seconden inzepen, zodat het product  kan inwerken
›   afspoelen met lauw water om  alle spoor van het product te verwijderen
›   afdrogen met een  wegwerphanddoek
Deze handeling wordt zo vaak als nodig herhaald.

Permanente controle

Controle permanents

Elke dag worden 100 kwaliteitscontrolepunten intern door een manager geverifieerd:

Uiterste houdbaarheidsdatum van de ingrediënten (tweemaal per dag geverifieerd), temperatuur van de uitrusting (koelkasten, diepvriezers, grills…), de gaartijd van de gegrilde producten, controle van de  schoonmaak en ontsmetting van de uitrusting zoals de tomatensnijder of de roomijsmachine.

 

Naast onze interne controles worden ook onverwachte controles uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium: 
›   maandelijkse monsterneming en analyse van de producten in de restaurants
›   4 keer per jaar een volledige audit van de voedselveiligheid in elk restaurant.

Bovendien doen wij ook  een beroep op de diensten van een onafhankelijke externe onderneming die elk restaurant evalueert met een ‘mystery shopping’. Elk jaar vinden ongeveer 1500 / 28000 bezoeken plaats. Telkens worden 15 controlepunten beoordeeldzoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de maaltijden, de snelheid van de service, de hygiëne en de klantvriendelijkheid.

Temperatuur van de kookposten

En coulisse Video

Om de correcte bereiding en de kwaliteit van de hamburgers te verzekeren, controleren wij elke dag in het restaurant:  de  zuiverheid van de uitrusting, de programmering van de uitrusting, de temperaturen van de bakplaten en de  inwendige temperatuur van  verscheidene reeksen gebakken hamburgers. Het bakmateriaal en het gereedschap worden minstens om de  4 uur afgewassen en ontsmet, volgens een strenge procedure. 

 

TEMPERATUUR VAN DE BAKPLATEN
We verifiëren drie controlepunten op de onderste plaat en een controlepunt op de bovenste.

TEMPERATUUR VAN DE HAMBURGERS
Na de  verificatie van de uitrusting wordt de gaarheid van de hamburgers dagelijks gecontroleerd, om  een maximale voedselveiligheid te garanderen  met een temperatuur van minstens 69°C in de kern. 

 

Kwaliteit van de olie

En coulisse Video

Onze olie is een mengeling van zonnebloem- en koolzaad- en palmolie. De McDonald’s® restaurants gebruiken apparatuur waarmee men de evolutie van de kwaliteit van de bakolie kan volgen. Eenmaal per dag wordt de kwaliteit van de bakolie gemeten met behulp van een elektronische tester. Afhankelijk van het resultaat wordt de olie behouden of vervangen. Elk restaurant beschikt over 2 elektronische testers en eenmaal per week verifiëren de restaurantteams de goede werking ervan. Na elk gebruik wordt de tester zorgvuldig afgewassen met warm water en laat men hem in de lucht drogen, op een schoon, aseptisch oppervlak, zodat de sensors niet worden beschadigd.

 

Uiterste houdbaarheidsdatum en koudeketen

En coulisse Video

We gebruiken verscheidene controlepunten om de kwaliteit van onze producten te verzekeren:
›   De controle van de temperatuur van de producten: de integriteit van de koudeketen is permanent verzekerd dankzij temperatuursensoren die in elk voertuig, op de platformen en de laadkades  zijn geïntegreerd.   Drie keer per dag wordt de temperatuur van de koelkamers gecontroleerd. Bij elke levering worden de diepgevroren en verse producten gecontroleerd en als eerste opgeslagen, om de koudeketen niet te verbreken
›   De rotatie van de producten: onze voorraden zijn georganiseerd volgens het  principe 'first in first out'. Dit  principe geldt  voor alle soorten opslag (van de koelkamer tot de keuken).
›   De systematische etikettering van de producten: Conform de geldende reglementering wordt elk product voor het ons bereikt door de leverancier en vervolgens door het restaurant geëtiketteerd. Zodra een product uit zijn oorspronkelijke verpakking is gehaald, wordt er een nieuwe en kortere uiterste  houdbaarheidsdatum aangebracht. Dit product zal met voorrang  door  het restaurant worden gebruikt en worden weggegooid als de uiterste houdbaarheidsdatum overchreden is.

OPLEIDING VAN DE TEAMLEDEN 
Vanaf het begin krijgt elk teamlid een theoretische opleiding over voedselveiligheid die elk jaar wordt herhaald. Vervolgens wordt hij op de werkposten opgeleid door een trainer die aan de hand van een controlefiche van de post zijn praktische beheersing van de procedures valideert.

Kleding

En coulisse Video

Om besmetting van de producten te voorkomen:
›   moet elke persoon die in de keuken werkt er een  onberispelijke lichaamshygiëne op nahouden  en kleding dragen (schort, uniform) die smetteloos schoon is en zo vaak als nodig wordt vervangen.
›   moet deze kledij:
   ›› uitsluitend worden gedragen bij het uitvoeren van de beroepsactiviteiten bij McDonald’s®
   ›› op een propere plaats worden  bewaard en mag het niet in contact komen met vuil of  nat textiel  of met stadsschoenen.
›   is het dragen van kledij met lange mouwen (trui, hemd, enzovoort) in de keuken verboden
›   moet elke persoon die in de keuken werkt een haarnetje of een  gesloten petje dragen; het haar moet volledig bedekt zijn.
›   moet iedereen die salades maakt, handschoenen dragen, en ze verwisselen telkens hij zijn werkpost verlaat, ook tijdelijk (bv: wanneer hij ingrediënten gaat halen in de koelcel).
›   moet elke  medewerker die de grill bedient, wegwerphandschoenen  dragen om het vlees op de grill te leggen.
›   is het dragen van juwelen (armbanden, ringen, horloges, oorringen enzovoort...) verboden, alleen een trouwring kan worden toegestaan.

 

 
Dutch