You are here

GEEF OM EEN GLIMLACH

Sinds de oprichting in 2001 steunt het Ronald McDonald Kinderfonds de actie ‘Geef om een glimlach’. Deze actie biedt financiële steun aan families met een kind dat werd geboren met een lip-, kaak-, of gehemeltespleet. De vzw kon met de ‘Geef om een glimlach’ actie al meer dan 1200 kinderen en hun familie helpen.

Doel van de actie

In België worden jaarlijks ongeveer 200 baby’s geboren met een lip-, kaak- of gehemeltespleet, een aangeboren gelaatsafwijking. Vele ouders voelen zich machteloos in deze situatie en komen bovendien financieel in een moeilijk parket. De dure behandeling beperkt zich immers niet alleen tot het herstellen van de lip, kaak of het gehemelte. Ook het gehoor, de tanden en de spraak vragen om langdurige verzorging. En sommige van deze noodzakelijke interventies worden momenteel niet volledig terugbetaald. De VZW heeft daarom besloten om het project ‘Geef om een glimlach’ op te richten. Dit werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met gerenommeerde Belgische specialisten, gespecialiseerde afdelingen uit verschillende Belgische ziekenhuizen en de twee erkende ouderverenigingen VAGA (Vereniging voor Aangeboren Gelaatsafwijkingen) en AFLAPA (Association des Parents d’Enfants Nés avec une Fente Labio-Palatine), die zich voor kinderen met een aangeboren lip-, kaak- of gehemeltespleet inzetten. Het project kan op hun volledige steun rekenen.

 

Dutch