Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Over de site

 

McDonald’s® Belgium
'Airport Plaza'
Stockholm Building, 5th Floor
Leonardo Da Vincilaan 19A/5
B- 1831 Diegem
Fax: 00322/716.04.30
BTW: BE420.365.237
mcinfo@be.mcd.com

 

Algemene voorwaarden

Intellectuele Eigendom

McDonald’s® is een gedeponeerd merk van McDonald’s® Inc. Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op deze site behoren ten allen tijde aan McDonald’s® Inc., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en indien het merken van derden betreft. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en elk gebruik van kopiën van de inhoud van deze site voor andere doeleinden dan privé-gebruik zijn strikt verboden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Lees onze privacyverklaring

Bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen
McDonald’s® wenst bijzondere aandacht te schenken aan de bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen. Wij bieden op onze web sites verschillende spelletjes en kleurboeken aan waarbij kinderen noch hun naam, noch hun adresgegevens dienen mee te delen aan McDonald’s®.
Wij verzamelen enkel beperkte persoonsgegevens van kinderen van 12 jaar en jonger, als het verzamelen van die gegevens noodzakelijk is om aan een specifiek verzoek van het kind te voldoen. Zo zullen wij bijvoorbeeld (enkel) een email adres opvragen wanneer het kind ons verzoekt om hem/haar een screensaver toe te sturen. Wij zullen het email adres onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen zodra aan het verzoek van het kind is voldaan. Wij kunnen ook een email adres opvragen om een kind te laten deelnemen aan een wedstrijd. In bepaalde gevallen zullen wij ook een email adres van een ouder opvragen zodat wij van die ouder om toestemming kunnen vragen.
Wij zullen niet meer gedetailleerde gegevens opvragen van kinderen van 12 jaar of jonger, zoals een adres of telefoonnummer, zonder de toestemming van de ouders of voogd.
McDonald’s® zal de deelname van een kind aan een online activiteit niet afhankelijk maken van het opgeven van persoonlijke gegevens die niet redelijk verantwoord zijn voor de deelname aan de activiteit in kwestie. Persoonlijke gegevens die van kinderen worden verkregen, worden enkel en alleen gebruikt door McDonald’s®, de McDonald’s® Familie of een van de bedrijven die technisch, operationele of andere diensten aan McDonald’s® leveren. Voorbeelden van zulke diensten zijn: het verbeteren van onze web sites, het beantwoorden van verzoeken van bezoekers van onze web sites of het organiseren van wedstrijden. Deze persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan andere derde partijen die niet tot de McDonald’s® Familie behoren.
Wij raden ouders aan om de online activiteiten van hun kinderen regelmatig na te gaan en te controleren.

Links naar andere web sites

Indien wij u links aanbieden naar web sites die niet door McDonald’s® Belgium worden aangeboden dan worden deze links u louter ter informatieve titel en om u behulpzaam te zijn aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze web sites het privacy beleid van de aanbieder van de web site nauwkeurig na te lezen. McDonald’s® kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke web sites. Alle web sites van McDonald’s® die worden aangeboden door McDonald’s® Corporation zullen een privacy beleid voeren dat gelijkaardig is aan de bepalingen van dit artikel. Eventuele verschillen zullen enkel voorkomen indien lokale regelgeving dit vereist.
Verschillende McDonald’s® restaurants zijn eigendom van, en worden opengehouden door franchise nemers. Dit zijn zelfstandige ondernemers. Deze franchise nemers baten soms hun eigen web site uit en in vele gevallen zullen zij een gelijkaardig privacy beleid hebben. Toch raden wij u aan om hun privacy beleid nauwkeurig na te lezen alvorens persoonlijke gegevens door te zenden.

Wijzigingen

Dit privacy beleid zal af en toe worden aangepast door McDonald’s® en daarom is het nuttig deze pagina regelmatig te bezoeken. Wijzigingen aangebracht zullen steeds enkel en alleen naar de toekomst toe gelden.

Veiligheid

McDonald’s® zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om uw gegevens geheim te houden. Bij het indrukken van de verzend-toets voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent u evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden kan in geen geval op McDonald’s® verhaald worden.

Contact gegevens

McDonald’s® Belgium,
'Airport Plaza'
Stockholm Building, 5th Floor
Leonardo Da Vincilaan 19
B- 1831 Diegem

Beperking van aansprakelijkheid

Wij leveren bijzondere inspanningen om de op deze website gegeven informatie zo veel als mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden teneinde u op een zo nauwkeurig mogelijke wijze te informeren. Het is evenwel steeds mogelijk dat bepaalde informatie niet meer met de werkelijkheid overeenstemt. Wij vragen uw begrip hieromtrent. U kan evenwel steeds contact opnemen met het desbetreffende McDonald’s® restaurant.

McDonald’s® verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn. Elke schade, zoals onder meer maar niet beperkt daartoe, schade aan hardware of software van de bezoeker die voortvloeit uit een bezoek aan onze site, kan bijgevolg niet verhaald worden op McDonald’s®, tenzij dit te wijten is aan opzet, grove fout of bedrog vanwege McDonald’s®. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van lichamelijke schade of dood.

"McDonald’s® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de websites van derden, inclusief voor de websites van franchisenemers van McDonald’s® waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele 'hyperlinks' die voorkomen op de website, noch voor enige informatie die op die websites terug te vinden is."

Download onze app

Download onze app

Je liefde voor McDo brengt meer op. Spaar je MyM Punten die je kan inwisselen voor gratis MyM Beloningen. Bovendien scoor je regelmatig exclusieve MyM Deals en toffe extra's, enkel voor onze app-gebruikers!

Download on the App Store Get it on Google Play