Bouwstenen voor een duurzame toekomst.

Wereldwijd wil McDonald’s de uitstoot van broeikasgassen van onze restaurants en onze productieketen fors terugdringen. Tegen 2030 mikken we op respectievelijk 36% en 31% reductie vergeleken met 2015. Geen woorden in de wind!

McDonald’s België steekt energie in groene initiatieven.

  • Sinds 2007 gebruiken alle restaurants van McDonald’s België 100% groene energie, afkomstig van wind - en waterturbines. Hierdoor komt er jaarlijks zo’n 7300 ton minder CO2 in de lucht. Dat is zoveel als de uitstoot van meer dan 2000 auto’s.
  • Dankzij het invoeren van energiebesparende maatregelen (energiezuinige boilers, airco, koelcellen, …) bespaart McDonald’s België jaarlijks bijna 1 miljoen kWh aan elektriciteit. Dat komt overeen met het jaarverbruik van bijna 300 gezinnen.
  • Meerdere restaurants hebben regenwatertanks. Het opgevangen water wordt gebruikt voor de toiletten en de schoonmaak. Dat komt neer op jaarlijks 1000m3 minder drinkwater per restaurant.
  • McDonald’s België installeerde ook waterloze urinoirs. Dit bespaart 4 liter per spoelbeurt, wat overeenkomt met 100 m3 drinkwater per urinoir per jaar. Ongeveer het jaarlijks verbruik van een gemiddeld gezin!

Het klimaat is rijp voor elektrisch.

Een van de doeltreffende manieren om CO2 te reduceren, is overschakelen op elektrisch rijden. McDonald’s wil het gebruik ervan met veel energie stimuleren.

  • McDonald’s België installeerde al een eerste publiek laadpunt in 2009.
  • In 2022 stellen we al 106 laadpunten ter beschikking over heel België.
  • Ze zijn ook geschikt voor het toenemend aantal elektrische fietsen.

Ook onze partners hebben de wind mee.

Ook heel wat partners van McDonald’s België hechten veel belang aan duurzaamheid. Een mooi voorbeeld is onze logistieke partner HAVI, die zijn distributiecentrum in Olen voorzag van een eigen windturbine. De overtollige elektriciteit gaat naar het net. En door een geoptimaliseerde belading van vrachtwagens verminderen ze ook nog eens de CO2-uitstoot.

Download onze app

Download onze app

Je liefde voor McDo brengt meer op. Spaar je MyM Punten die je kan inwisselen voor gratis MyM Beloningen. Bovendien scoor je regelmatig exclusieve MyM Deals en toffe extra's, enkel voor onze app-gebruikers!

Download on the App Store Get it on Google Play